CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ATM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 18 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 18 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Alphavimin

Alphavimin
Dạng bào chế: Siro thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 80ml, 100ml; Hộp 10 ống, 20 ống x 5ml; Hộp 10 ống, 20 ống x 7,5ml; Hộp 10 ống, 20 ống x10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược ATM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33138-19

Methylergo Inj

Methylergo Inj - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml, hộp 20 ống x 1ml, hộp 50 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược ATM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34624-20

Atdoncam

Atdoncam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ X 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Thái Bình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược ATM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18676-13

Phong tê thấp HD

Phong tê thấp HD - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 15 túi x 3g, hộp 1 lọ 60g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược ATM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18675-13

Siro Atdoncam Syrup

Siro Atdoncam Syrup
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 5ml, hộp 20 ống x 5ml, hộp 30 ống x 5ml, hộp 10 ống x 7,5ml, hộp 20 ống x 7,5ml, hộp 30 ống x 7,5ml, hộp 10 ống x 10ml, hộp 20 ống x 10ml, hộp 30 ống x 10ml, hộp 1 chai x 60ml, hộp 1 chai x 75ml, hộp 1 chai x 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược ATM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27693-17

Siro Abrocto 30

Siro Abrocto 30
Dạng bào chế: Sirô thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 40ml, hộp 1 lọ 60ml, hộp 1 lọ 80ml, hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược ATM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24079-16

Siro Snapcef

Siro Snapcef
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml, 120ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược ATM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21199-14

Taxedac Eye Drops

Taxedac Eye Drops - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml, 8ml, 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược ATM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31508-19

Atmethysla 250mg

Atmethysla 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược ATM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20147-13

Cinepark - D

Cinepark - D - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt, nhỏ tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml, hộp 1 lọ 8ml, hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược ATM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28776-18

Thanh nhiệt tiêu độc ATM

Thanh nhiệt tiêu độc ATM - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống, 20 ống, 30 ống x 5ml; Hộp 10 ống, 20 ống, 30 ống x 7,5ml; Hộp 10 ống, hộp 20 ống, hộp 30 ống x 10ml; Hộp 1 chai x 80ml; Hộp 1 chai x 100ml; Hộp 1 chai x 125ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược ATM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29620-18

Phong tê thấp HD New

Phong tê thấp HD New - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược ATM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27694-17

Atmethysla 500mg Inj

Atmethysla 500mg Inj - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 4ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược ATM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25579-16

Prohibit suspension

Prohibit suspension - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hôp 12 gói x 2,5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược ATM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24679-16

Hoạt huyết dưỡng não ATM

Hoạt huyết dưỡng não ATM - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược ATM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20628-14

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn