CÔNG TY CPDP TA DA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 6 loại
Levistel 80

Levistel 80
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: viên Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Laboratorios Lesvi S.L - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty CPDP Ta Da - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20431-17

Tadaritin

Tadaritin
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Laboratorios Lesvi S.L - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty CPDP Ta Da - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16644-13

Homepen 500mg/vial

Homepen 500mg/vial - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Savior Lifetec Corporation - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Công ty CPDP Ta Da - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20690-17

Irwin 150

Irwin 150 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Laboratorios Lesvi S.L - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty CPDP Ta Da - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16642-13

Kutab 10

Kutab 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán tại miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Laboratorios Lesvi S.L - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty CPDP Ta Da - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16643-13

Pramital

Pramital - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Anfarm Hellas S.A - HY LẠP
Nhà đăng ký: Công ty CPDP Ta Da - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21205-18

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn