CÔNG TY CỔ PHẦN BT VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 20 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 20 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
A-Cnotren

A-Cnotren
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: G.A Pharmaceuticals S.A. (GAP S.A.) - HY LẠP
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần BT Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19820-16

Nirdicin 250mg

Nirdicin 250mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmathen S.A - HY LẠP
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần BT Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18715-15

Xipocol

Xipocol
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên nén
Nhà sản xuất: Special Products line S.P.A - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần BT Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19821-16

Nirdicin 500mg

Nirdicin 500mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmathen S.A - HY LẠP
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần BT Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18716-15

Bterol

Bterol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Atlantic Pharma- Producoes Farmaceuticas S.A (Fab. Abrunheira) - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần BT Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19819-16

Nirdicin 5mg/ml

Nirdicin 5mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 ml
Nhà sản xuất: Pharmathen S.A - HY LẠP
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần BT Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18717-15

Levofloxacin 500mg

Levofloxacin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Eurofarma Laboratorios Ltda. - B RA XIN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần BT Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18194-14

Meropenem 1g

Meropenem 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ. Hộp 25 lọ
Nhà sản xuất: Eurofarma Laboratorios Ltda. - B RA XIN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần BT Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18195-14

Palibone

Palibone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Atlantic Pharma- Producoes Farmaceuticas S.A (Fab. Abrunheira) - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần BT Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17852-14

Sancefur

Sancefur - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Pharmathen S.A - HY LẠP
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần BT Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18196-14

Herpevir

Herpevir - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: JSC "Kievmedpreparat" - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần BT Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16608-13

Levoximed

Levoximed - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Berko Ilac ve Kimya San. A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần BT Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17295-13

Lucyxone

Lucyxone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: SIC "Borshchahivskiy Chemical-Pharmaceutical Plant" CJSC - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần BT Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16972-13

Maxsetron

Maxsetron - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 4ml
Nhà sản xuất: SIC "Borshchahivskiy Chemical-Pharmaceutical Plant" CJSC - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần BT Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16973-13

Anastrozol Azevedos

Anastrozol Azevedos - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Haupt Pharma Munster GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần BT Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-715-12

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn