NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 153 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 153 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Galvus Met 50mg/1000mg

Galvus Met 50mg/1000mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-23243-22

Galvus Met 50mg/500mg

Galvus Met 50mg/500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-23244-22

Galvus Met 50mg/850mg

Galvus Met 50mg/850mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-23245-22

Onbrez Breezhaler

Onbrez Breezhaler - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột hít chứa trong nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, 1 dụng cụ hít; Hộp 1 vỉ x 10 viên, 1 dụng cụ hít
Nhà sản xuất: Novartis Farmaceutica S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: 840110015423

Onbrez Breezhaler

Onbrez Breezhaler - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột hít chứa trong nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, 1 dụng cụ hít; Hộp 1 vỉ x 10 viên, 1 dụng cụ hít
Nhà sản xuất: Novartis Farmaceutica S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: 840110015523

Seebri Breezhaler

Seebri Breezhaler - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột hít chứa trong nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, 1 dụng cụ hít
Nhà sản xuất: Novartis Farmaceutica S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: 840110015623

Trezilent

Trezilent - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên; Hộp 4 vỉ x 14 viên.
Nhà sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: 383110018123

Ultibro Breezhaler

Ultibro Breezhaler - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột hít chứa trong nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên kèm 1 dụng cụ hít
Nhà sản xuất: Novartis Farmaceutica S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-23242-22

Tasigna 200mg

Tasigna 200mg
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ X 7 viên
Nhà sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN1-594-11

Tasigna 150mg

Tasigna 150mg
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-20586-17

Kryxana

Kryxana - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 21 viên
Nhà sản xuất: Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN3-318-21

Sandimmun Neoral 100mg

Sandimmun Neoral 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Catalent Germany Eberbach GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-22785-21

Sandimmun Neoral 25mg

Sandimmun Neoral 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Catalent Germany Eberbach GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-22786-21

Trileptal

Trileptal
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100ml
Nhà sản xuất: Delpharm Huningue S.A.S - PHÁP
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-16846-13

Miacalcic Nasal 200

Miacalcic Nasal 200
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2ml
Nhà sản xuất: Delpharm Huningue S.A.S - PHÁP
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-15562-12

Trang 1 /11
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn