NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 145 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 145 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Tasigna 200mg

Tasigna 200mg
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ X 7 viên
Nhà sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN1-594-11

Tasigna 150mg

Tasigna 150mg
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-20586-17

Kryxana

Kryxana - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 21 viên
Nhà sản xuất: Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN3-318-21

Sandimmun Neoral 100mg

Sandimmun Neoral 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Catalent Germany Eberbach GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-22785-21

Sandimmun Neoral 25mg

Sandimmun Neoral 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Catalent Germany Eberbach GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-22786-21

Trileptal

Trileptal
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100ml
Nhà sản xuất: Delpharm Huningue S.A.S - PHÁP
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-16846-13

Miacalcic Nasal 200

Miacalcic Nasal 200
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2ml
Nhà sản xuất: Delpharm Huningue S.A.S - PHÁP
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-15562-12

Miacalcic

Miacalcic
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-17766-14

Stalevo 100/25/200

Stalevo 100/25/200
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Orion Corporation - PHẦN LAN
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-18400-14

Zaditen

Zaditen
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Excelvision - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-17765-14

Afinitor 2.5mg

Afinitor 2.5mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN2-491-16

Desferal

Desferal
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 500mg
Nhà sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-16851-13

Diovan 80

Diovan 80
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Novartis Farmaceutica S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-18399-14

Tobradex

Tobradex
Dạng bào chế: Mỡ tra mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 3,5g
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-21629-18

Cataflam 25

Cataflam 25
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Novartis Saglik Gida Ve Tarim Urunleri San. ve Tic.A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-18616-15

Trang 1 /10
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn