CHINA NATIONAL PHARMACEUTICAL FOREIGN TRADE CORPORATION (SINO-PHARM)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 47 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 47 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Optixitin

Optixitin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Shenzhen Zhijun Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-10978-10

Ampicillin Sodium and sulbactam sodium for injection

Ampicillin Sodium and sulbactam sodium for injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-22257-19

Methylpredni solone sodium succinate

Methylpredni solone sodium succinate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Sinopharm Ronshyn Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-22386-19

Tarvicipro

Tarvicipro - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Shijiazhuang No.4 Pharmaceutiacls Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-22137-19

Metronidazole solution Injection

Metronidazole solution Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Grand Pharmaceutical - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-19813-16

Nakonol

Nakonol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Shijiazhuang No.4 Pharmaceutiacls Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-19399-15

B-Comene

B-Comene - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp hoặc tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Zhangjiakou Kaiwei Pharma Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-18188-14

Cefotaxime 1g

Cefotaxime 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm
Nhà sản xuất: CPSC Zhongnuo Pharmaceutical - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-18186-14

Dalipim

Dalipim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 lọ
Nhà sản xuất: Shenzhen Zhijun Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-18187-14

Sifagen

Sifagen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Zhejiang Ruixin Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-18502-14

Amoxicillin Sodium and Clavulanate Potassium for injection

Amoxicillin Sodium and Clavulanate Potassium for injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột thuốc pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Shijiazhuang Pharma Group Zhongnuo Pharma Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-5288-10

Cefminox sodium for injection

Cefminox sodium for injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Shenzhen Zhijun Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN2-141-13

Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium for injection

Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium for injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Shijiazhuang Pharma Group Zhongnuo Pharma Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-9609-10

Cefuroxim Sodium for inj

Cefuroxim Sodium for inj - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột thuốc pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Shenzhen Zhijun Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-5287-10

Compound Amio Acid Injection (15AA)

Compound Amio Acid Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai thuỷ tinh 250ml
Nhà sản xuất: Jiangsu Sihuan Bioengineering Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-5286-10

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn