F. HOFFMANM-LA ROCHE LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 17 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 17 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Alecensa

Alecensa - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp lớn chứa 4 hộp nhỏ x 7 vỉ x 8 viên
Nhà sản xuất: Excella GmbH & Co KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN3-305-21

Tarceva

Tarceva
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Roche S.P.A - Ý
Nhà đăng ký: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN2-582-17

Cellcept

Cellcept
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Roche Farma S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-20763-17

Cellcept

Cellcept
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Roche S.P.A - Ý
Nhà đăng ký: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-21283-18

Copegus

Copegus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Patheon Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-19153-15

Valcyte

Valcyte - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Patheon Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-18533-14

Cymevene

Cymevene - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-19152-15

Xenical

Xenical - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 21 viên; hộp 4 vỉ x 21 viên
Nhà sản xuất: Roche S.P.A - Ý
Nhà đăng ký: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-18892-15

Neulastim

Neulastim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn 0,6ml
Nhà sản xuất: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6645-08

Neupogen

Neupogen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn 0,5ml
Nhà sản xuất: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6145-08

Rocephin

Rocephin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi pha tiêm 10ml
Nhà sản xuất: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6149-08

Rocephin

Rocephin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm bắp
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống 3,5ml dung dịch Lidocain 1%
Nhà sản xuất: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6150-08

Rocephin

Rocephin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi pha tiêm 5ml
Nhà sản xuất: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6147-08

Rocephin

Rocephin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm bắp
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống 2ml Lidocain 1%
Nhà sản xuất: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6146-08

Rocephin

Rocephin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm bắp
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống 2ml Lidocain 1%
Nhà sản xuất: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6151-08

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn