SCHERING-PLOUGH., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 30 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 30 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Elomet Cream

Elomet Cream
Dạng bào chế: Kem
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g; 10g
Nhà sản xuất: PT Schering Plough Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Schering-Plough., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-8275-09

PEG-INTRON® CLEARCLICK®

PEG-INTRON® CLEARCLICK® - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: bột đông khô kèm lọ dung môi pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp gồm 1 bút tiêm đóng sẵn trong có chứa cartridge bột và dung môi pha tiêm, 1 kim tiêm và 2 bông gòn
Nhà sản xuất: Schering-Plough (Brinny) Co. - AI LEN
Nhà đăng ký: Schering-Plough., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: QLSP-874-15

PEG-INTRON® CLEARCLICK®

PEG-INTRON® CLEARCLICK® - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: bột đông khô kèm lọ dung môi pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp gồm 1 bút tiêm đóng sẵn trong có chứa cartridge bột và dung môi pha tiêm, 1 kim tiêm và 2 bông gòn
Nhà sản xuất: Schering-Plough (Brinny) Co. - AI LEN
Nhà đăng ký: Schering-Plough., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: QLSP-873-15

PEG-INTRON® CLEARCLICK®

PEG-INTRON® CLEARCLICK® - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: bột đông khô kèm lọ dung môi pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp gồm 1 bút tiêm đóng sẵn trong có chứa cartridge bột và dung môi pha tiêm, 1 kim tiêm và 2 bông gòn
Nhà sản xuất: Schering-Plough (Brinny) Co. - AI LEN
Nhà đăng ký: Schering-Plough., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: QLSP-872-15

Remeron SolTab

Remeron SolTab - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên phân tán trong miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Cima Labs. Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Schering-Plough., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-10558-10

Asmanex Twisthaler

Asmanex Twisthaler - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột hít phân liều
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30 liều hoặc 60 liều
Nhà sản xuất: Schering-Plough Ltd. (Singapore Branch) - XING GA PO
Nhà đăng ký: Schering-Plough., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-10562-10

Clarityne

Clarityne
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Schering-Plough Labo N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Schering-Plough., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-10561-10

Temodal Capsule

Temodal Capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 5 viên
Nhà sản xuất: Orion Pharma - PHẦN LAN
Nhà đăng ký: Schering-Plough., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN1-118-08

Temodal Capsule

Temodal Capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 5 viên
Nhà sản xuất: Orion Pharma - PHẦN LAN
Nhà đăng ký: Schering-Plough., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN1-117-08

Aerius* D-12(đóng gói : Schering Plough Labo NV- Bengium)

Aerius* D-1 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén giải phóng kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 2 viên; hộp 1 vỉ x 4 viên; hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Patheon Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Schering-Plough., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-5623-10

Asmanex Twisthaler (Cơ sở đóng gói: N.V. Schering-Plough Labo - Belgium)

Asmanex Twisthaler - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột hít phân liều
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30 liều hoặc 60 liều
Nhà sản xuất: Schering-Plough Ltd. (Singapore Branch) - XING GA PO
Nhà đăng ký: Schering-Plough., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-10563-10

Clarityne Syrup

Clarityne Syrup - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 60ml
Nhà sản xuất: PT Schering Plough Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Schering-Plough., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-11320-10

Puregon (Đóng gói: N.V. Organon, The Netherlands)

Puregon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, 5 lọ, 10 lọ 0,5ml
Nhà sản xuất: Organon (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Schering-Plough., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-10559-10

Puregon (Đóng gói: N.V. Organon, The Netherlands)

Puregon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, 5 lọ, 10 lọ 0,5ml
Nhà sản xuất: Organon (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Schering-Plough., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-10560-10

Celestone Tablets

Celestone Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 15 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Schering Plough Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Schering-Plough., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7830-09

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn