RIEMSER ARZNEIMITTEL

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 5 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 5 loại
Dopram-Riemser

Dopram-Riemser - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ
Nhà sản xuất: Riemser Arzneimittel - ĐỨC
Nhà đăng ký: Riemser Arzneimittel - ĐỨC
Số Đăng ký: VN2-208-13

Hylase "Dessau" 150 I.U.

Hylase "Dessau" 150 I.U. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Riemser Arzneimittel - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6520-08

Ampicillin 1g Injection BP

Ampicillin 1g Injection BP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm-1g Ampicillin
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ hoặc 50 lọ
Nhà sản xuất: Riemser Arzneimittel - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-4245-07

Vancomycin for injection EP 1g

Vancomycin for injection EP 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm truyền-1g Vancomycin
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ; 5 lọ
Nhà sản xuất: Riemser Arzneimittel - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-4246-07

Vancomycin for injection EP 500mg

Vancomycin for injection EP 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm truyền-500mg Vancomycin
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ; 5 lọ
Nhà sản xuất: Riemser Arzneimittel - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-4247-07

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn