CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM - THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 10 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 10 loại
Hizentra

Hizentra - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 20 ml
Nhà sản xuất: CSL Behring GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Thiết Bị Y Tế Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 3119/QLD-KD

Bfs-Depara

Bfs-Depara - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Thiết Bị Y Tế Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32805-19

Tinefin

Tinefin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Thiết Bị Y Tế Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32806-19

Alendro

Alendro - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên, hộp 1 vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: Gador S.A - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Thiết Bị Y Tế Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17322-13

SciTropin A 10mg/1,5ml (30IU)

SciTropin A 10mg/1,5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ (1 cartridge)
Nhà sản xuất: Sandoz GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Thiết Bị Y Tế Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5041-10

SciTropin A 5mg/1,5ml (15IU)

SciTropin A 5mg/1,5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ (1 cartridge); hộp 2 lọ (cartridge)
Nhà sản xuất: Sandoz GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Thiết Bị Y Tế Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5042-10

Tam thất bột

Tam thất bột - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: lọ 100 gam thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm - Thiết Bị Y Tế Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V78-H12-10

Cảm tế xuyên

Cảm tế xuyên - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: lọ 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm - Thiết Bị Y Tế Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V563-H12-10

M - Berberin

M - Berberin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: lọ 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm - Thiết Bị Y Tế Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V456-H12-10

Hebervital

Hebervital - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 1 ml
Nhà sản xuất: Center for Genetic Engineering & Biotechnology - CU BA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Thiết Bị Y Tế Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6953-08

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn