M.S BRAWN LABORATORIES., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 59 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 59 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Foocgic

Foocgic
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 1 vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: M.S Overscas Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1413-06

Ficyc cream

Ficyc cream
Dạng bào chế: Kem-5%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5 g
Nhà sản xuất: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1387-06

Aciclovir cream BP 5%

Aciclovir cream BP 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem-5%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g
Nhà sản xuất: Delhi Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1394-06

Aciclovir tablet BP 200mg

Aciclovir tablet BP 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ xé x 10 viên
Nhà sản xuất: Delhi Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1395-06

Amoxicillin capsules

Amoxicillin capsules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Overscas Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1408-06

Amoxicillin capsules

Amoxicillin capsules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Overscas Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1409-06

Azithromycin Capsules USP

Azithromycin Capsules USP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-250mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Delhi Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1396-06

Betamethasone Tablets

Betamethasone Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-0,5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ xé x 10 viên
Nhà sản xuất: Delhi Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1397-06

Borini-K

Borini-K - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim, viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp đựng 7 hộp nhỏ x 1 vỉ chứa 2 viên nang Lansoprazole; 2 viên nén Tinidazol; 2 viên nén Clarithromycin
Nhà sản xuất: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1383-06

Braxime

Braxime - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Overscas Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0929-06

Bru-cod

Bru-cod - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha xi rô-50mg Cefpodoxime/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ để pha 30ml
Nhà sản xuất: Delhi Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1398-06

Brudoxil 500

Brudoxil 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1384-06

BTV-Brodox

BTV-Brodox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-100mg Cefpodoxime
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Delhi Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1399-06

Calci gluconate + D3

Calci gluconate + D3
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại Hà Lan - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0780-06

Piroxicam

Piroxicam
Dạng bào chế: Viên nang-20mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại Hà Lan - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0156-06

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn