INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 12 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 12 loại
Falipan

Falipan
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm trong da, tiêm dưới da, tiêm tĩnh mạch trong phương pháp gây
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 10 ml
Nhà sản xuất: Industria Farmaceutica Nova Argentia - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18226-14

Navacarzol

Navacarzol
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Industria Farmaceutica Nova Argentia - Ý
Nhà đăng ký: Industria Terapeutica Splendore (Alfa Intes) - Ý
Số Đăng ký: VN-5608-08

Glicerolo Nova Argentia 2250mg

Glicerolo Nova Argentia 2250mg
Dạng bào chế: Viên đạn đặt trực tràng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Industria Farmaceutica Nova Argentia - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-18659-15

Glicerolo Nova Argentia 1375mg

Glicerolo Nova Argentia 1375mg
Dạng bào chế: Viên đạn đặt trực tràng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Industria Farmaceutica Nova Argentia - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-18658-15

Itametazin

Itametazin
Dạng bào chế: Viên nén-5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Industria Farmaceutica Nova Argentia - Ý
Nhà đăng ký: Industria Terapeutica Splendore (Alfa Intes) - Ý
Số Đăng ký: VN-3048-07

Navacarzol

Navacarzol
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ nhựa 100 viên
Nhà sản xuất: Industria Farmaceutica Nova Argentia - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-17813-14

Navadiab

Navadiab
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 6vỉ x 10viên
Nhà sản xuất: Industria Farmaceutica Nova Argentia - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-11676-11

Itametazin

Itametazin
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Industria Farmaceutica Nova Argentia - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-17222-13

Navadiab

Navadiab - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Industria Farmaceutica Nova Argentia - Ý
Nhà đăng ký: Industria Terapeutica Splendore (Alfa Intes) - Ý
Số Đăng ký: VN-10197-05

Novanazid

Novanazid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Industria Farmaceutica Nova Argentia - Ý
Nhà đăng ký: Industria Farmaceutica Nova Argentia - Ý
Số Đăng ký: VN-5493-01

Nifeital 10mg

Nifeital 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Industria Farmaceutica Nova Argentia - Ý
Nhà đăng ký: Industria Terapeutica Splendore (Alfa Intes) - Ý
Số Đăng ký: VN-5609-08

Navazepin

Navazepin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Industria Farmaceutica Nova Argentia - Ý
Nhà đăng ký: Industria Terapeutica Splendore (Alfa Intes) - Ý
Số Đăng ký: VN-3049-07

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn