GE HEALTHCARE IRELAND

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 9 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 9 loại
Omnipaque

Omnipaque
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 chai 50ml, 100ml
Nhà sản xuất: GE Healthcare Ireland - AI LEN
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-10687-10

Omnipaque

Omnipaque - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 chai x 100 ml
Nhà sản xuất: GE Healthcare Ireland - AI LEN
Nhà đăng ký: A. Menarini Singapore Pte. Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-20357-17

Omnipaque

Omnipaque - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 chai x 100 ml
Nhà sản xuất: GE Healthcare Ireland - AI LEN
Nhà đăng ký: A. Menarini Singapore Pte. Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-20358-17

Omniscan

Omniscan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 10ml
Nhà sản xuất: GE Healthcare Ireland - AI LEN
Nhà đăng ký: A. Menarini Singapore Pte. Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-19545-16

Visipaque

Visipaque - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 chai 50ml, hộp 10 chai 100ml
Nhà sản xuất: GE Healthcare Ireland - AI LEN
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18122-14

Visipaque

Visipaque - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 chai 50ml, hộp 10 chai 100ml
Nhà sản xuất: GE Healthcare Ireland - AI LEN
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN1-765-12

Omnipaque

Omnipaque - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 chai 50ml, 100ml
Nhà sản xuất: GE Healthcare Ireland - AI LEN
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-10688-10

Omniscan

Omniscan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 10ml
Nhà sản xuất: GE Healthcare Ireland - AI LEN
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-10689-10

Omniscan

Omniscan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm 0,5mmol/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 10ml
Nhà sản xuất: GE Healthcare Ireland - AI LEN
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-3588-07

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn