FINE PHARMACHEM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 54 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 54 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Seachirox

Seachirox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 25 viên
Nhà sản xuất: Fine Pharmachem - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-4765-07

Auxdroxil

Auxdroxil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha xi rô-125mg/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml; 60ml
Nhà sản xuất: Fine Pharmachem - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1658-06

Bacforxime

Bacforxime - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-1g Cefotaxime
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi
Nhà sản xuất: Fine Pharmachem - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1659-06

BTV-Evexim

BTV-Evexim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-1g
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ+1 ống nước pha
Nhà sản xuất: Fine Pharmachem - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1407-06

Cexan-200

Cexan-200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Fine Pharmachem - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-2131-06

Clarithromycin

Clarithromycin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-250mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Fine Pharmachem - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1623-06

Clarithromycin Tablets USP

Clarithromycin Tablets USP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Fine Pharmachem - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1624-06

Doxycycline capsules BP

Doxycycline capsules BP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-100mg Doxycycline
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Fine Pharmachem - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1625-06

Fimadro

Fimadro - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Fine Pharmachem - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1626-06

Fimazith

Fimazith - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-250mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 6 viên
Nhà sản xuất: Fine Pharmachem - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1627-06

Namtan

Namtan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Fine Pharmachem - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1628-06

Nefiadox 100

Nefiadox 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-100mg Cefpodoxime
Quy cách đóng gói: Hộp 10 viên
Nhà sản xuất: Fine Pharmachem - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1629-06

Nefiadox 200

Nefiadox 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-200mg Cefpodoxime
Quy cách đóng gói: Hộp 10 viên
Nhà sản xuất: Fine Pharmachem - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1630-06

Omeprazole Capsules

Omeprazole Capsules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-20mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Fine Pharmachem - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1631-06

Supercef

Supercef - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-1000mg Cefazoline
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml
Nhà sản xuất: Fine Pharmachem - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1632-06

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn