ASTRAZENECA PTY., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 6 loại
Pulmicort Respules

Pulmicort Respules
Dạng bào chế: Hỗn dịch khí dung dùng để hít
Quy cách đóng gói: Hộp 4 gói x 5 ống đơn liều 2ml
Nhà sản xuất: Astrazeneca Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: AstraZenca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-22715-21

Bricanyl respules

Bricanyl respules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch khí dung
Quy cách đóng gói: Hộp 6gói x 5 ống
Nhà sản xuất: Astrazeneca Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-7291-03

Marcain

Marcain - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 20ml
Nhà sản xuất: Astrazeneca Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-9263-05

Marcain

Marcain - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống nhựa Polyamp Duofit 20ml
Nhà sản xuất: Astrazeneca Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-9445-10

Pulmicort

Pulmicort - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch khí dung
Quy cách đóng gói: Hộp 6gói x 5 ống
Nhà sản xuất: Astrazeneca Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-7292-03

Pulmicort Respules

Pulmicort Respules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch khí dung-500mcg/2ml
Quy cách đóng gói: Hộp 6 gói, gói 5 ống respules 2ml
Nhà sản xuất: Astrazeneca Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-3370-07

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn