DELHI PHARM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 52 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 52 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Aciclovir cream BP 5%

Aciclovir cream BP 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem-5%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g
Nhà sản xuất: Delhi Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1394-06

Aciclovir tablet BP 200mg

Aciclovir tablet BP 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ xé x 10 viên
Nhà sản xuất: Delhi Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1395-06

Azithromycin Capsules USP

Azithromycin Capsules USP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-250mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Delhi Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1396-06

Bactadim

Bactadim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-1g
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ+1 ống dung môi
Nhà sản xuất: Delhi Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1655-06

Bactasuls 1g

Bactasuls 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-1g Cefoperazone
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Delhi Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1656-06

Bactasuls 2g

Bactasuls 2g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-2g Cefoperazone
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ+1 ống dung môi
Nhà sản xuất: Delhi Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1657-06

Betamethasone Tablets

Betamethasone Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-0,5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ xé x 10 viên
Nhà sản xuất: Delhi Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1397-06

Braciti

Braciti - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-1g
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 lọ dung môi
Nhà sản xuất: Delhi Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0168-06

Bru-cod

Bru-cod - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha xi rô-50mg Cefpodoxime/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ để pha 30ml
Nhà sản xuất: Delhi Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1398-06

BTV-Brodox

BTV-Brodox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-100mg Cefpodoxime
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Delhi Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1399-06

Cefadroxil for oral suspension USP

Cefadroxil for oral suspension USP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống-125mg/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 15g bột
Nhà sản xuất: Delhi Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1401-06

Cefalexin

Cefalexin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Delhi Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1621-06

Cefixime for Oral Suspension

Cefixime for Oral Suspension - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống-50mg/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 15g
Nhà sản xuất: Delhi Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1402-06

Cetirizine dihydro chloride tablets 10mg

Cetirizine dihydro chloride tablets 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-10mg Cetirizine
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Delhi Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1403-06

Clindamycin Capsules BP 150

Clindamycin Capsules BP 150 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-150mg Clindamycin
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Delhi Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1404-06

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn