CÔNG TY TNHH HASAN

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 89 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 89 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Azihasan 250

Azihasan 250
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 01 vỉ x 6 viên; Hộp 10 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Hasan - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Azihasan-250

Azihasan-250
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Hasan - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Hasanvit

Hasanvit
Dạng bào chế: Viên nén sủi
Quy cách đóng gói: Tuýp nhựa x 10 viên, 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Hasan - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Acehasan 200

Acehasan 200
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Hasan - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Clarithromycin 500

Clarithromycin 500
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 7 viên. Chai 70 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Hasan - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5269-08

Tilhasan 60

Tilhasan 60
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Hasan - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2685-07

Vashasan 20

Vashasan 20
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 30 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Hasan - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5280-08

Predsantyl 16 mg

Predsantyl 16 mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Hasan - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-12006-10

Hasanbest 500/5

Hasanbest 500/5
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 8 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Hasan - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10791-10

Dismin 500

Dismin 500
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Hasan - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11342-10

Comiaryl 2mg/500mg

Comiaryl 2mg/500mg
Dạng bào chế: viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Hasan - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-12002-10

Plahasan

Plahasan
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Hasan - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5852-08

DH-Captohasan 25

DH-Captohasan 25
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Hasan - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4533-07

Hasangastryl

Hasangastryl
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ xé x 2 viên nén sủi bọt. Hộp 2 tuýp x 20 viên nén sủi bọt
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Hasan - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1559-06

Haneuvit

Haneuvit
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Hasan - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4536-07

Trang 1 /6
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn