CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW2

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 91 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 91 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Dentimex 125mg/5ml

Dentimex 125mg/5ml
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32894-19

Acneskinz

Acneskinz
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28098-17

Bromhexin 12 mg

Bromhexin 12 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34003-20

Enhydra 10/12.5

Enhydra 10/12.5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34004-20

Slimgar 60

Slimgar 60
Dạng bào chế: Viên nang cứng (vàng)
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 21 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Reliv Heathcare - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28597-17

Rotunda

Rotunda
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33576-19

Dophasidic

Dophasidic
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29869-18

Tovecor 5

Tovecor 5
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27099-17

Kalimate

Kalimate
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 5g
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty CPDP Trung ương CPC 1 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28402-17

Cefpoextra

Cefpoextra
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32893-19

Zutmi

Zutmi
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Zutmi

Zutmi
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Ampicilin 500mg

Ampicilin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng (Đỏ-Trắng)
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33569-19

Betadolac

Betadolac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33570-19

Cefprozil 125 mg/5ml

Cefprozil 125 mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ chứa 20,3g bột để pha 45 ml hỗn dịch; Hộp 1 lọ chứa 27,1 g bọt để pha 60 ml hỗn dịch; Hộp 1 lọ chứa 40,6g bột để pha 90 ml hỗn dịch
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩn Thiên Đạt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33659-19

Trang 1 /7
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn