CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 852 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 852 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Nasolspray

Nasolspray
Dạng bào chế: Thuốc xịt mũi
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23188-15

Amoxicillin 250mg

Amoxicillin 250mg
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 2,5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24948-16

Dung Dịch Uống Con Rồng

Dung Dịch Uống Con Rồng
Dạng bào chế: Cồn thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 50 ml cồn thuốc
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Mekocefaclor

Mekocefaclor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói x2g thuốc bột uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11251-10

Vitamin C 500mg

Vitamin C 500mg
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 10 viên, chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11852-10

Mekomulvit

Mekomulvit
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32572-19

Artemether-Plus 20/120

Artemether-Plus 20/120
Dạng bào chế: Thuốc cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói x 1,5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29963-18

Artemether-Plus

Artemether-Plus
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 24g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20948-14

Griseofulvin 5%

Griseofulvin 5%
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp nhôm 10g, hộp 1 tuýp nhựa 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4887-08

Mekoperin 4

Mekoperin 4
Dạng bào chế: Viên nén dài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 30 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2919-07

CardicorMekophar

CardicorMekophar
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33735-19

Cimetidine MKP 300

Cimetidine MKP 300
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x10 viên, chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31308-18

Cimetidine MKP 200

Cimetidine MKP 200
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32131-19

Mutecium - M

Mutecium - M
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai nhựa x 100 ml. Hộp 1 chai thủy tinh x 60ml. Hộp 1 chai thủy tinh x 30ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33744-19

Vitamin C MKP 1000mg

Vitamin C MKP 1000mg
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30692-18

Trang 1 /57
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn