CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA - CHI NHÁNH LONG AN

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 4 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 4 loại
Bidotalic

Bidotalic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: hộp 1 tuýp 15 gam, 30 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidopharma USA - Chi nhánh Long An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Bidopharma USA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34145-20

Trangusa AAA (Fort)

Trangusa AAA
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 8 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidopharma USA - Chi nhánh Long An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Bidopharma USA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30916-18

Bidovidine

Bidovidine
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 10ml, 20ml; Chai 90m
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidopharma USA - Chi nhánh Long An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Bidopharma USA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30915-18

Silkbiron

Silkbiron - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidopharma USA - Chi nhánh Long An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Bidopharma USA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD3-25-19

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn