CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẢI PHÒNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 56 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 56 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Sedachor

Sedachor
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 50 vỉ x 10 viên, lọ 20 viên, 250 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1033-H12-05

Haiganin

Haiganin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên; hộp 1 lọ 100 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V398-H12-10

Albendazol 400mg

Albendazol 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V453-H12-05

Cetirizine 10mg

Cetirizine 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: hộp 5 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1236-h12-05

Cinarizin 25mg

Cinarizin 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 25 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V454-H12-05

Cloramphenicol 0,4%

Cloramphenicol 0,4% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1031-H12-05

Clorpromazin 25mg

Clorpromazin 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: lọ 500 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V843-H12-05

Cồn sát trùng 70

Cồn sát trùng 70 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cồn thuốc dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 20 lọ x 50ml cồn thuốc dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2948-00

Dầu gan cá

Dầu gan cá
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 100 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0287-02

Dưỡng tâm an Thần

Dưỡng tâm an Thần - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 hoàn mềm x 5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3698-00

Gynax

Gynax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Túi 5 g thuốc bột dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4688-02

Haloperidol 1,5mg

Haloperidol 1,5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 25 viên, lọ 500 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V971-H12-05

Hoàn điều kinh bổ huyết

Hoàn điều kinh bổ huyết - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 túi x 5g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4177-05

Hoàn sáng mắt

Hoàn sáng mắt - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 túi 5g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2595-04

Hoạt huyết dưỡng não

Hoạt huyết dưỡng não - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 5 vỉ x 20 viên, hộp 1 lọ 50 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3567-05

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn