YURIA-PHARM LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 8 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 8 loại
Metronidazole

Metronidazole - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 100ml
Nhà sản xuất: Yuria-pharm Ltd. - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Đại Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21696-19

Ofloxacin

Ofloxacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 100ml
Nhà sản xuất: Yuria-pharm Ltd. - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Yuria-pharm Ltd. - U CRAI NA
Số Đăng ký: VN-21144-18

Leflocin

Leflocin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 150ml
Nhà sản xuất: Yuria-pharm Ltd. - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Yuria-pharm Ltd. - U CRAI NA
Số Đăng ký: VN-19753-16

Cipromax 2mg/ml solution for infusion

Cipromax 2mg/ml solution for infusion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Yuria-pharm Ltd. - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Yuria-pharm Ltd. - U CRAI NA
Số Đăng ký: VN-19374-15

Heacodesum

Heacodesum - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 200ml; chai thủy tinh 400ml; túi nhựa dẻo 500ml.
Nhà sản xuất: Yuria-pharm Ltd. - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Yuria-pharm Ltd. - U CRAI NA
Số Đăng ký: VN-18662-15

Latren 0,5mg/ml solution for infusion

Latren 0,5mg/ml solution for infusion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Yuria-pharm Ltd. - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Yuria-pharm Ltd. - U CRAI NA
Số Đăng ký: VN-19375-15

Flucopharm 2mg/ml

Flucopharm 2mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50ml, Hộp 1 chai 100ml, Hộp 1 chai 200ml
Nhà sản xuất: Yuria-pharm Ltd. - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Yuria-pharm Ltd. - U CRAI NA
Số Đăng ký: VN-18484-14

Infulgan

Infulgan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 20ml, hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Yuria-pharm Ltd. - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Yuria-pharm Ltd. - U CRAI NA
Số Đăng ký: VN-18485-14

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn