B.BRAUN MEDICAL INDUSTRIES SDN. BHD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 22 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 22 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Etomidate-Lipuro

Etomidate-Lipuro - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống thủy tinh 10ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-22231-19

Propofol - Lipuro 0.5% (5mg/ml)

Propofol - Lipuro 0.5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương tiêm hoặc tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống thủy tinh 20ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-22232-19

Propofol-Lipuro 1% (10mg/ml)

Propofol-Lipuro 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống thủy tinh 20ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-22233-19

Aminoplasmal B.Braun 10% E

Aminoplasmal B.Braun 10% E - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 250ml, chai 500ml, hộp 10 chai 250ml, hộp 10 chai 500ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-18160-14

Lipidem

Lipidem - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 chai 250ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-20656-17

Nutriflex Lipid Special

Nutriflex Lipid Special - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 túi 625ml (túi chia 3 ngăn)
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-20657-17

Aminoplasma Hepa 10%

Aminoplasma Hepa 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 chai 500ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-19791-16

Nutriflex Lipid Peri

Nutriflex Lipid Peri - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 túi x 1250ml (túi chia 3 ngăn)
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-19792-16

4.2% w/v Sodium Bicarbonate

4.2% w/v Sodium Bicarbonate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 250ml; hộp 10 chai x 250ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-18586-15

Levofloxacin B.Braun 5 mg/ml

Levofloxacin B.Braun 5 mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: B.Braun Medical S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-19009-15

Paracetamol B.Braun

Paracetamol B.Braun - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: B.Braun Medical S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-19010-15

Ringerfundin

Ringerfundin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai nhựa 500ml; 1000ml; hộp 10 chai x 500ml; 1000ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-18747-15

Sterile Potassium Chloride Concentrate 14.9%

Sterile Potassium Chloride Concentrate 14.9% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Ống nhựa 10ml; hộp 20 ống x 10ml
Nhà sản xuất: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-18766-15

Tetraspan 10% solution for infusion

Tetraspan 10% solution for infusion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: B.Braun Medical AG
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-19008-15

Aminoplasmal B.Braun 5% E

Aminoplasmal B.Braun 5% E - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 250ml, chai 500ml, hộp 10 chai 250ml, hộp 10 chai 500ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-18161-14

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn