SOLUPHARM PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE GMBH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 10 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 10 loại
Thiogamma Turbo-Set

Thiogamma Turbo-Set - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-23140-22

Furect I.V

Furect I.V - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50ml; Hộp 10 lọ 50ml
Nhà sản xuất: Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21754-19

Deplin 600mg

Deplin 600mg
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 24ml
Nhà sản xuất: Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16995-13

Furect I.V

Furect I.V - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 200ml; hộp 10 lọ 200ml
Nhà sản xuất: Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20948-18

Rocuronio Tamarang 10mg/ml

Rocuronio Tamarang 10mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 5ml
Nhà sản xuất: Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20955-18

Furect I.V

Furect I.V - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 100ml
Nhà sản xuất: Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19848-16

Fanlodo

Fanlodo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml; hộp 10 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18227-14

Milgamma N

Milgamma N - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Woerwag Pharma GmbH & Co. KG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-17798-14

Ciprofloxacin-hameln 2mg/ml

Ciprofloxacin-hameln 2mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml; hộp 5 lọ 100ml; hộp 10 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17331-13

Rifaxon

Rifaxon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 100ml
Nhà sản xuất: Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16188-13

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn