ONCOTEC PHARMA PRODUKTION GMBH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 10 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 10 loại
Epirubicin onkovis 2 mg/ml

Epirubicin onkovis 2 mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 25ml
Nhà sản xuất: Oncotec Pharma Produktion GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-474-16

Oxaliplatin "Ebewe” 50mg/10ml

Oxaliplatin "Ebewe” 50mg/10ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: bột đông khô để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Oncotec Pharma Produktion GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Số Đăng ký: VN-19466-15

Oxaliplatin "Ebewe” 100mg/20ml

Oxaliplatin "Ebewe” 100mg/20ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: bột đông khô để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Oncotec Pharma Produktion GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Số Đăng ký: VN-19465-15

Oxaliplatin Medac

Oxaliplatin Medac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Oncotec Pharma Produktion GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH DP Bách Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20437-17

Oxaliplatin Mediae

Oxaliplatin Mediae - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Oncotec Pharma Produktion GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH DP Bách Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20695-17

Gemcitabine Medac

Gemcitabine Medac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Oncotec Pharma Produktion GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH DP Bách Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-167-13

Gemcitabine Medac

Gemcitabine Medac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Oncotec Pharma Produktion GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH DP Bách Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-220-14

Oxaliplatin Medac

Oxaliplatin Medac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Oncotec Pharma Produktion GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH DP Bách Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-74-13

Oxaliplatin Medac

Oxaliplatin Medac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Oncotec Pharma Produktion GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH DP Bách Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-75-13

Oxaliplatin Medac

Oxaliplatin Medac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Oncotec Pharma Produktion GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH DP Bách Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-76-13

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn