ORION CORPORATION

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 5 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 5 loại
Stalevo 100/25/200

Stalevo 100/25/200
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Orion Corporation - PHẦN LAN
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-18400-14

Stalevo 150/37,5/200

Stalevo 150/37,5/200
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100viên
Nhà sản xuất: Orion Corporation - PHẦN LAN
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7778-09

Stalevo 150/37,5/200

Stalevo 150/37,5/200
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Orion Corporation - PHẦN LAN
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-18401-14

Temodal Capsule

Temodal Capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 5 viên, Hộp 5 gói x 1 viên
Nhà sản xuất: Orion Corporation - PHẦN LAN
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-17530-13

Stalevo 100/25/200

Stalevo 100/25/200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100viên nén
Nhà sản xuất: Orion Corporation - PHẦN LAN
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7779-09

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn