SANAVITA PHARMACEUTICALS GMBH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 30 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 30 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Bethyltax

Bethyltax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sanavita Pharmaceuticals GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7523-09

Fipencolin 1g

Fipencolin 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ hoặc 50lọ
Nhà sản xuất: Sanavita Pharmaceuticals GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8027-09

Gastroprotect 400mg

Gastroprotect 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5vỉ x 10viên, 10vỉ x 10viên
Nhà sản xuất: Sanavita Pharmaceuticals GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8028-09

Methylprednisolone 40mg

Methylprednisolone 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ; 50lọ
Nhà sản xuất: Sanavita Pharmaceuticals GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7524-09

Pecolin

Pecolin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sanavita Pharmaceuticals GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7525-09

Bifoxit

Bifoxit - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sanavita Pharmaceuticals GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5316-08

Biotam 1g

Biotam 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm 1g Oxacillin
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, 10 lọ
Nhà sản xuất: Sanavita Pharmaceuticals GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5317-08

Clerix 40mg

Clerix 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm 40mg Methylprednisol
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, 50 lọ
Nhà sản xuất: Sanavita Pharmaceuticals GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5318-08

Furosemide 20mg/2ml

Furosemide 20mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống, 100 ống
Nhà sản xuất: Sanavita Pharmaceuticals GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5319-08

Metformin 850mg

Metformin 850mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên, 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sanavita Pharmaceuticals GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5320-08

Methyldopa 250mg

Methyldopa 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sanavita Pharmaceuticals GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5321-08

Paroladin

Paroladin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm 1g Ceftriaxone
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ hoặc 10 lọ
Nhà sản xuất: Sanavita Pharmaceuticals GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5322-08

Raniprotect 150mg

Raniprotect 150mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim 150mg Ranitidine
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sanavita Pharmaceuticals GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5323-08

Raniprotect 300mg

Raniprotect 300mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim 300mg Ranitidine
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sanavita Pharmaceuticals GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5324-08

Rodanis

Rodanis - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống, 100 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Sanavita Pharmaceuticals GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5951-08

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn