SOLUPHARM GMBH PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 10 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 10 loại
Furect I.V

Furect I.V - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ hoặc 10 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Solupharm GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9510-10

Ketamin Inresa 10ml

Ketamin Inresa 10ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-500mg/10ml Ketamine
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ x 10ml
Nhà sản xuất: Solupharm GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0784-06

Ketamin Inresa Injection solution 10ml

Ketamin Inresa Injection solution 10ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5lọ x 10ml; 50 lọ x 10ml; 100 lọ x 10ml
Nhà sản xuất: Solupharm GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14981-12

Iopamigita 300mg Iod/ml

Iopamigita 300mg Iod/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm/truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 50ml
Nhà sản xuất: Solupharm GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Trang Thiết Bị Y Tế T.D - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13568-11

Iopamigita 300mg Iod/ml

Iopamigita 300mg Iod/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm/truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 75ml
Nhà sản xuất: Solupharm GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Trang Thiết Bị Y Tế T.D - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13569-11

Iopamigita 300mg Iod/ml

Iopamigita 300mg Iod/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm/truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 100ml
Nhà sản xuất: Solupharm GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Trang Thiết Bị Y Tế T.D - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13570-11

Iopamigita 370mg Iod/ml

Iopamigita 370mg Iod/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm/truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 50ml
Nhà sản xuất: Solupharm GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Trang Thiết Bị Y Tế T.D - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13571-11

Iopamigita 370mg Iod/ml

Iopamigita 370mg Iod/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm/truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 100ml
Nhà sản xuất: Solupharm GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Trang Thiết Bị Y Tế T.D - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13572-11

Thiogamma 600 Injekt

Thiogamma 600 Injekt - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống; 10 ống; 20 ống
Nhà sản xuất: Solupharm GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse - ĐỨC
Nhà đăng ký: Worwag Pharma GmbH & Co. KG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-13427-11

Fluconazole

Fluconazole - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ hoặc 10 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Solupharm GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10859-10

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn