SIU GUAN CHEM IND CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 108 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 108 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Vitaplex

Vitaplex
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Giant Medical Corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký:

CyanocobalamineInjection

CyanocobalamineInjection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống2ml
Nhà sản xuất: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-22469-19

Neo-Fluocin Cream

Neo-Fluocin Cream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem dùng ngoài da
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-22195-19

Lilonton Injection 3000mg/15ml

Lilonton Injection 3000mg/15ml
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 15ml
Nhà sản xuất: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-11325-10

Lilonton

Lilonton
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 5ml
Nhà sản xuất: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-21961-19

Lilonton Capsule

Lilonton Capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-21960-19

Vitaplex BC

Vitaplex BC - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Giant Medical Corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-5829-01

Siliverine Cream

Siliverine Cream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 20g
Nhà sản xuất: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-15633-12

Diclofenac sodium Injection

Diclofenac sodium Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 3ml
Nhà sản xuất: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-20090-16

Vitamin C Injection

Vitamin C Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-19349-15

Gintecin injection

Gintecin injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-17785-14

Siuguanquardisone Cream

Siuguanquardisone Cream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tube 10g kem
Nhà sản xuất: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-18086-14

Gintecin Film-coated tablets

Gintecin Film-coated tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-17586-13

Libaamin Injection

Libaamin Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 3 ml
Nhà sản xuất: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-16376-13

Adenosine

Adenosine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-10347-05

Trang 1 /8
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn