S.E.R.P

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 8 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 8 loại
Foncitril 4000

Foncitril 4000
Dạng bào chế: Bột cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói
Nhà sản xuất: S.E.R.P
Nhà đăng ký: Galien Pharma - PHÁP
Số Đăng ký: VN-1833-06

Foncitril 4000

Foncitril 4000
Dạng bào chế: Bột cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói 10g
Nhà sản xuất: S.E.R.P
Nhà đăng ký: Galien Pharma - PHÁP
Số Đăng ký: VN-15900-12

Succinimide Pharbiol

Succinimide Pharbiol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống-3g
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 3g
Nhà sản xuất: S.E.R.P
Nhà đăng ký: Sarl Galien - PHÁP
Số Đăng ký: VN-1030-06

Dexambutol I.N.H

Dexambutol I.N.H - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: S.E.R.P
Nhà đăng ký: Sarl Galien - PHÁP
Số Đăng ký: VN-1029-06

Heptylate De Testosterone Serp

Heptylate De Testosterone Serp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: S.E.R.P
Nhà đăng ký: Sarl Galien - PHÁP
Số Đăng ký: VN-9191-04

Tocogestan

Tocogestan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp
Quy cách đóng gói: Hộp 2 ống x 2ml
Nhà sản xuất: S.E.R.P
Nhà đăng ký: Galien Pharma - PHÁP
Số Đăng ký: VN-1834-06

Vibtil

Vibtil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: S.E.R.P
Nhà đăng ký: Sarl Galien - PHÁP
Số Đăng ký: VN-10339-05

Tedralan

Tedralan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: S.E.R.P
Nhà đăng ký: Galien Pharma - PHÁP
Số Đăng ký: VN-3004-07

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn