ROTTENDORF PHARMA GMBH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 11 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 11 loại
Nifehexal retard

Nifehexal retard
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 3vỉ x 10viên, 10vỉ x 10viên, 4vỉ x 25viên
Nhà sản xuất: Rottendorf Pharma GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-12499-11

Fluomizin

Fluomizin
Dạng bào chế: Viên đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Rottendorf Pharma GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH DKSH Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16654-13

Tamiflu

Tamiflu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Chai 30g bột pha hỗn dịch uống
Nhà sản xuất: Rottendorf Pharma GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-15435-12

Ebixa

Ebixa - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Rottendorf Pharma GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Egis Pharmaceuticals Private Limited Company - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN3-95-18

Ebixa

Ebixa - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Rottendorf Pharma GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Egis Pharmaceuticals Private Limited Company - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN3-96-18

Isomonit 60mg Retard

Isomonit 60mg Retard - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén giải phóng chậm-60mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Rottendorf Pharma GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-1857-06

Isomonit 60mg Retard

Isomonit 60mg Retard - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Rottendorf Pharma GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-15461-12

Nifehexal retard

Nifehexal retard - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Rottendorf Pharma GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-9250-09

Fluomizin

Fluomizin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Rottendorf Pharma GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-4911-07

Physiotens 0,2

Physiotens 0,2 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 28 viên và 7 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Rottendorf Pharma GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-4099-07

Physiotens 0,4

Physiotens 0,4 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 28 viên và 7 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Rottendorf Pharma GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-4100-07

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn