ROTEXMEDICA GMBH ARZNEIMITTELWERK

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 105 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 105 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Tiepanem 1g

Tiepanem 1g
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Facta Farmaceutical SPA - Ý
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-18440-14

Burometam 2g

Burometam 2g
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Panpharma - PHÁP
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-19328-15

Medphatobra 40

Medphatobra 40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Phương Đài - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22357-19

Methylergometrine Maleate injection 0,2mg - 1mg

Methylergometrine Maleate injection 0,2mg - 1mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Đức Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21836-19

Tazam 1 g

Tazam 1 g
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 lọ x 1g
Nhà sản xuất: Laboratoires Panpharma - PHÁP
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-13360-11

Tramadol 100mg-Rotexmedica

Tramadol 100mg-Rotexmedica - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-20614-17

Rocalcic 100

Rocalcic 100
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1 ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8873-09

Rocalcic 100

Rocalcic 100
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm và pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1 ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-20613-17

Cefoxitin Panpharma 2g

Cefoxitin Panpharma 2g
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 25 lọ (lọ 17ml chứa 2g cefoxitin)
Nhà sản xuất: Panpharma - PHÁP
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21111-18

Vitamin B Complex

Vitamin B Complex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-1508-06

Cefoxitin Panpharma 1g

Cefoxitin Panpharma 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 25 lọ
Nhà sản xuất: Panpharma - PHÁP
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21110-18

Fluphenazine decanoate injection USP 25mg/ml

Fluphenazine decanoate injection USP 25mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-9836-10

Ketamine Hydrochloride injection

Ketamine Hydrochloride injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 25 lọ 10 ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-20611-17

Midazolam Rotexmedica 5mg/ml

Midazolam Rotexmedica 5mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-20862-17

Oxytocin injection BP 10 Units

Oxytocin injection BP 10 Units - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm/truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1 ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-20612-17

Trang 1 /7
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn