ROCHE FARMA S.A

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 7 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 7 loại
Cellcept

Cellcept
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Roche Farma S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-20763-17

Apranax

Apranax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-275mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Roche Farma S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: F. Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-0880-06

Apranax

Apranax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Roche Farma S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: F. Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-0881-06

Viracept

Viracept - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 270 viên
Nhà sản xuất: Roche Farma S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-11028-10

Valium

Valium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 25 viên
Nhà sản xuất: Roche Farma S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8176-09

Valium

Valium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 25 viên
Nhà sản xuất: Roche Farma S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8177-09

Berocca Performance

Berocca Performance - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Roche Farma S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6449-08

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn