PATHEON INC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 19 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 19 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Lenvima 4mg

Lenvima 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Patheon Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Eisai (Thailand) Marketing Co., Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN3-261-20

Lenvima 10mg

Lenvima 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Patheon Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Eisai (Thailand) Marketing Co., Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN3-260-20

Noxafil

Noxafil
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 105ml
Nhà sản xuất: Patheon Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-22438-19

Zytiga

Zytiga - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 120 viên
Nhà sản xuất: Patheon Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN2-147-13

Zytiga

Zytiga - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 120 viên
Nhà sản xuất: Patheon Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-19678-16

Copegus

Copegus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Patheon Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-19153-15

Tracleer

Tracleer - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Patheon Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: A. Menarini Singapore Pte. Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18487-14

Tracleer

Tracleer - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Patheon Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: A. Menarini Singapore Pte. Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18486-14

Valcyte

Valcyte - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Patheon Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7674-09

Valcyte

Valcyte - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Patheon Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-18533-14

Tracleer

Tracleer - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Patheon Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: A. Menarini Singapore Pte. Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-17203-13

Tracleer

Tracleer - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Patheon Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: A. Menarini Singapore Pte. Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-17204-13

Aerius* D-12(đóng gói : Schering Plough Labo NV- Bengium)

Aerius* D-1 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén giải phóng kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 2 viên; hộp 1 vỉ x 4 viên; hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Patheon Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Schering-Plough., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-5623-10

Hepsera

Hepsera - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-10mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Patheon Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Glaxo SmithKline Pte., Ltd - BỈ
Số Đăng ký: VN-0356-06

Valcyte

Valcyte - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Patheon Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-10127-05

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn