B.BRAUN MEDICAL S.A

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 7 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 7 loại
Fosfomycin Invagen 1g

Fosfomycin Invagen 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: B.Braun Medical S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19880-16

Fosfomycin Invagen 4g

Fosfomycin Invagen 4g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: B.Braun Medical S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19881-16

Levofloxacin B.Braun 5 mg/ml

Levofloxacin B.Braun 5 mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: B.Braun Medical S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-19009-15

Paracetamol B.Braun

Paracetamol B.Braun - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: B.Braun Medical S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-19010-15

Bupivacaine B.Braun 0,5%

Bupivacaine B.Braun 0,5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-0,5%
Quy cách đóng gói: Ống nhựa, hộp 100 ống x 5ml; 100 ống x 10ml; 20 ống x 20ml
Nhà sản xuất: B.Braun Medical S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-1592-06

Hyperbaric Bupivacaine B.Braun 0,5%

Hyperbaric Bupivacaine B.Braun 0,5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-0,5%
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x 2ml; 10ml
Nhà sản xuất: B.Braun Medical S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-2106-06

Midazolam B.Braun 1mg/ml

Midazolam B.Braun 1mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền hoặc bơm hậu môn
Quy cách đóng gói: Chai nhựa 500ml, Hộp 10 chai nhựa 50ml
Nhà sản xuất: B.Braun Medical S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-21582-18

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn